Briek vzw

ventje Briek Privacy verklaring

ventje Briek Privacy verklaring

De website www.briekvrijetijd.be hierna briekvrijetijd-website genoemd, is eigendom van Briekvrijetijd vzw, met maatschappelijke zetel gelegen Rietmusstraat 24 te 8400 Oostende,
hierna Briekvrijetijd genoemd. De toegang tot en het gebruik van de briekvrijetijd-website is kosteloos, maar houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

1. OVER HET PRIVACY BELEID
We zijn ons bewust van het feit dat je vertrouwen stelt in briekvrijetijd. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van briekvrijetijd-website. Je dient je ervan bewust te zijn dat briekvrijetijd niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacy-policy te accepteren. briekvrijetijd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Briekvrijetijd geeft u daarbij de volgende garanties:

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te
realiseren.
De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor marketingdoeleinden aangewend.
Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met briekvrijetijd.
Briekvrijetijd treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen datderden misbruik maken van je persoonsgegevens.


2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van briekvrijetijd of die van een derde partij. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Verder wordt mogelijk ook informatie over je computer hardware en software automatisch door Briekvrijetijd verzameld. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt door Briekvrijetijd gebruikt om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de briekvrijetijd-website. Briekvrijetijd raad je aan de privacy-policy van de websites die je via de briekvrijetijd-website bezoekt, door te nemen, zodat je begrijpt hoe deze websites jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Briekvrijetijd is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen of andere inhoud op websites buiten de briekvrijetijd-website of aanbriekvrijetijd gerelateerde websites. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy-policy tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Briekvrijetijd gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder je uitdrukkelijke toestemming. Briekvrijetijd zal je persoonsgegevens niet openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat naar briekvrijetijd of de website wordt gevoerd ; (b) om de rechten of eigendom van briekvrijetijd te beschermen en te verdedigen; (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van briekvrijetijd, of het publiek te beschermen.

 

3. GEBRUIK VAN COOKIES
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegeneerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van briekvrijetijd of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen en anderen diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Wanneer je terugkeert naar de briekvrijetijd-website, zal de informatie die je reeds hebt opgegeven, worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op jou afgestemde briekvrijetijd kenmerken kunt gebruiken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

4. VEILIGHEID VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Briekvrijetijd stelt je persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Briekvrijetijd stelt de persoonsgegevens die je aanlevert aan computerservers veilig, dit in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

5. UPDATE VAN DEZE PRIVACY-POLICY
Deze privacy-policy is afgestemd op het gebruik van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, wijzigingen in de privacywetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy-
policy te raadplegen.

 

6. CONTACTINFORMATIE
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Als je van mening bent dat briekvrijetijd niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met briekvrijetijd via info@duinhelm.be

De website www.briekvrijetijd.be hierna briekvrijetijd-website genoemd, is eigendom van Briekvrijetijd vzw, met maatschappelijke zetel gelegen Rietmusstraat 24 te 8400 Oostende,
hierna Briekvrijetijd genoemd. De toegang tot en het gebruik van de briekvrijetijd-website is kosteloos, maar houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

1. OVER HET PRIVACY BELEID
We zijn ons bewust van het feit dat je vertrouwen stelt in briekvrijetijd. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van briekvrijetijd-website. Je dient je ervan bewust te zijn dat briekvrijetijd niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacy-policy te accepteren. briekvrijetijd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Briekvrijetijd geeft u daarbij de volgende garanties:

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te
realiseren.
De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor marketingdoeleinden aangewend.
Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met briekvrijetijd.
Briekvrijetijd treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen datderden misbruik maken van je persoonsgegevens.


2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van briekvrijetijd of die van een derde partij. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Verder wordt mogelijk ook informatie over je computer hardware en software automatisch door Briekvrijetijd verzameld. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt door Briekvrijetijd gebruikt om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de briekvrijetijd-website. Briekvrijetijd raad je aan de privacy-policy van de websites die je via de briekvrijetijd-website bezoekt, door te nemen, zodat je begrijpt hoe deze websites jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Briekvrijetijd is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen of andere inhoud op websites buiten de briekvrijetijd-website of aanbriekvrijetijd gerelateerde websites. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy-policy tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Briekvrijetijd gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder je uitdrukkelijke toestemming. Briekvrijetijd zal je persoonsgegevens niet openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat naar briekvrijetijd of de website wordt gevoerd ; (b) om de rechten of eigendom van briekvrijetijd te beschermen en te verdedigen; (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van briekvrijetijd, of het publiek te beschermen.

 

3. GEBRUIK VAN COOKIES
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegeneerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van briekvrijetijd of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen en anderen diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Wanneer je terugkeert naar de briekvrijetijd-website, zal de informatie die je reeds hebt opgegeven, worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op jou afgestemde briekvrijetijd kenmerken kunt gebruiken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

4. VEILIGHEID VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Briekvrijetijd stelt je persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Briekvrijetijd stelt de persoonsgegevens die je aanlevert aan computerservers veilig, dit in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

5. UPDATE VAN DEZE PRIVACY-POLICY
Deze privacy-policy is afgestemd op het gebruik van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, wijzigingen in de privacywetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy-
policy te raadplegen.

 

6. CONTACTINFORMATIE
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Als je van mening bent dat briekvrijetijd niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met briekvrijetijd via info@duinhelm.be