Briek vzw

ventje Briek Missie en visie

ventje Briek Missie en visie

ventje Briek Missie

Briek brengt vrije tijd binnen het bereik van personen met een beperking. Iedereen ongeacht zijn mogelijkheden krijgt de kans om actief deel te nemen. Een professioneel team ontwikkelt, organiseert en begeleidt diverse vrijetijdsinitiatieven.

Briek organiseert op woensdagnamiddag, tijdens de week, het weekend en school vakanties activiteiten, workshops, vorming en reizen. Het aanbod is toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar met een beperking uit Oostende en de regio midden kust.

ventje Briek Doel

Participatie binnen het reguliere vrijetijd aanbod en projecten in de regio Oostende Midden kust is een van onze basisdoelstellingen. Onze activiteiten vinden vooral plaats in de stad, op deze manier willen we werken aan integratie en willen de link leggen met andere vrijetijdsaanbieders.

ventje Briek Overtuiging

Personen met een beperking moeten de kans krijgen om als volwaardig burger te leven in de maatschappij. Iedere burger heeft recht op een integrale toegankelijkheid op alle terreinen van het maatschappelijk leven: mobiliteit, algemene dienstverlening, sociaal-culturele sector, sport,…