Briek vzw

Annulatievoorwaarden

We merken dat er zeer laat of zelf niet afgezegd wordt voor activiteiten dit bezorgt ons extra kosten en minder kansen voor andere deelnemers. Om dit tegen te gaan en andere mensen vanop de reservelijst de kans te geven om toch deel te nemen hanteren we vanaf april 2024 onderstaande annulatievoorwaarden.

– Activiteit annuleren 3 dagen op voorhand.
Activiteiten kan je kosteloos annuleren wanneer dit ten laatste 3 dagen op voorhand gebeurd (bv. Een activiteit op zaterdag zeg je ten laatste op woensdag af)

– Activiteiten annuleren 1 dag op voorhand.
Wanneer je een activiteit annuleert de dag op voorhand wordt er nog 50% van de totaalkost van die activiteit aangerekend.

– Activiteiten niet annuleren
Wanneer je niet naar een activiteit komt en dit zonder ons te verwittigen of de dag zelf annuleert zijn we genoodzaakt het volledige bedrag aan te rekenen.

– Annuleren in geval van overmacht.
In geval van overmacht kan je activiteiten altijd kosteloos annuleren. Onder overmacht verstaand we onderstaande zaken.

Ziekte
Ongeval
Overlijden van een familielid 

In geval van overmacht vragen we altijd een bewijs zoals een doktersattest, …


Annuleren kan enkel via mail naar
Briek@duinhelm.be of telefonisch naar 0493/40.91.23